onsdag 8 juli 2009

100 Bullets resumé – episod 8: Day, Hour, Minute ... Man


Omslag: Dave Johnson

100 Bullets episod 8: Day, Hour, Minute ... Man
(Agent x9 nr 6/09)

Agent Graves kontaktar och stämmer möte med Lono. De har båda visar sig ha ett förflutet som Minutemen* och jobbade för The Trust. Lono hyser agg mot Shepard som han anser satte dit gruppen. Graves å andra sidan säger att han har Shepard att tacka för sitt liv. Och att det var Shepherd som rapporterade till deras överordnade att alla minutemen var döda. Men vi får emellertid också veta att minutemen är utbytbara. Och alltid sju till antalet...

*Minutemen var namnet på en Milisgrupp som stred för att landet skulle bli självständigt under den amerikanska revolutionen.
Tydligen finns de än...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar